Komplexné opravy hláv motorov

Zváranie hliníkom, renovácia hliníkových dielov

Drobné kovoobrábacie práce

Umývanie hláv a dielov motorov v práčke

Repasia hláv výmenným spôsobom

Sústruženie brzdových kotúčov a bubnov, spojok a zotrvačníkov

Komplexné opravy hláv motorovTlakové skúšky hláv motorov
 


    Vykonává  se pre zistenie, či hlava po prehriatí či mechanickom poškodení nevykazuje trhlinu do vodného systému. Vykonáva sa jednoduchou, ale osvedčenou metódou ,ktorý čiastočne napodobňuje prevádzkové podmienky. Po natlakovaní vzduchom stlačeným vzduchom sa hlava ponára a zisťuje sa únik cez prípadné trhliny. Časť prípadov sa rieši tiež metódou kapilárnej defektoskopie. Pre väčšinu typov motorov mame pripravené príruby na zaslepenie (viď foto).

Příruby


Rovnanie dosadacích plôch brúsením
 


    Hlava valcov po demontážou z bloku takmer vždy je skrútená a  vyhlá (po prehriatí určite), popripade jsou v nej otlaky od tesnenia. Tzn. , že ju nemožno späť namontovať, pretože väčšina výrobcov predpisuje max nerovnosť dosadacej plochy 0,02 - 0,05 mm. Toho sa dosiahne  prebrúsením dosadacích plôch na rovinné brúske.

Rovinná brúska Prebrúsenie hlava

^ nahoruFrézovanie sediel ventilov 

    Sedlá ventilov opracovávame technológií, ktorý je používaná bežne aj v prvovýrobe , tzn. trieskovým obrábaním tvarovými nožmi.
    My toto zabezpečujeme pomoci  frézy na sedla Americké firmy Sunnen. Zostava sedlo - ventil sa potom preveruje na tesnosť podtlakovou metódou a ve drvivej väčšine prípadov nie je treba ďalej upravovať sedlo (napr. zabrusovanie br pastou.)

Fréza SUNNEN Detail


Podtlaková skúšačka tesnosti

^ nahoruBrúsenie ventilov 

    Brúsenie ventilov sebe robí po očistení kontrole stavu drieku (opotrebenia, krivosť) na brúske Na ventily.

Brúska na ventily

^ nahoruZváranie prasknutých či poškodených hliníkových hláv 

    V drvivej väčšine prípadov týchto závad vieme túto hlavu zavariť. Trhlina, či poškodené miesto je odfrézovanie a potom vyvarení novým materiálom podobného chemického zloženia.
    Pote je zvar  obrobený do pôvodného tvaru. Nasleduje kontrolná  tlaková skúška a vloženie nových sediel.

Hlava pred varením, umytá Hlava po odstránení sediel
Odfrézovanie praskliny Varenie hlavy
Zavárená hlava Po opracovaní a vsadenie sediel


Po broušení a frézování sedel

    Na zvary nami vykonané sa vzťahuje záruka 6 mesiacov. Ak je u motora zaistená  normálna funkčnosť zvyšných časti (chladiaci okruh a pod.) je životnosť hlavy porovnateľná s novou.

^ nahoruOpravy-vymena vodítok ventilov 

    Pri nadmernom opotrebenie vodítok ventilov je nutné táto vymeniť, inak sa nedá dosiahnuť súosovosti medzi ventilom a sedlom a  teda správne tesnosti ventilov. M.j. može dochádzať k nadmernej potrebe oleja.

Vodítka

^ nahoruOpravy poškodených závitov 

    Opravy závitov sa  vykonáva  vložením oceľové závitové vložky (napr. HELICOIL) pri zabezpečenie kolmosti a súosovosti, tak aj vyvarením  a následným opracovaním.

^ nahoruOpravy Vedenie zdvíhadiel ventilov 

    Po odfrézovanie poškodených časti a  vyvarení sa vykoná opracovanie do pôvodného tvaru rozmeru.

Vedení zdvíhadiel

^ nahoruVymedzenie ventilových vôľou 

    Ak si zákazník želá, vykonáme tiež vymedzenie ventilových vôľou.

^ nahoruVýmena vadných dielov hláv (ventily, guferá ventilov, zdvihátka, vačky a iné) 

    Ak sú tieto diely poškodené alebo opotrebované, vykoná sa jej výmena za novépo súhlase zákazníka.

Ventily Guferá
^ nahoru
Novinky pre vás
- Sústruženie brzdových kotúčov a bubnov (krátke termíny).
- Zvaranie aj hořčíkových zliatin
-  Hlava 1.2 HTP 3V( Škoda Fabie, VW Polo), výmenným spôsobom.

Prečo spolupracovať ?
1. Moderné technologické vybavenie
2. dlhoročná skúsenosť
3. individuálny prístup
4. Maximálna možná rýchlosť opravy
5. Kvalitné a odskúšané ND
6. Široký záber opravovaných typov

Kontakt
Renovace hlav Ostrava
Ing. REJNOCH Radim
TAVIČSKÁ 10
Ostrava – Vítkovice
703 00


telefon:
TEL : 602 504 895
TEL : 599 097 710
FAX : 599 097 701


email:
rho.rejnoch@seznam.cz


Prevádzková doba:
Po 9 – 17 hod
Út 9 – 17 hod
St 9 – 17 hod
Čt 9 – 17 hod
Pi 9 – 16 hod

Mimo po dohovore


Created by D3Soft s.r.o.